Algemene informatie

Karakteristiek

Al in het jaar 1000 wordt Overschild genoemd in een document waarin Sibraht in Extra Saldmeda zich verplicht 30 munten te betalen aan de abdij te Werden aan de Roer. De dorpskerk is beduidend jonger, zij is in 1880 in een sobere Waterstaatsstijl gebouwd, maar is overigens geen Waterstaatskerk. De kerk wordt van algemeen cultuur- en architectuurhistorische waarde geacht omdat het een gaaf voorbeeld is van een hervormde zaalkerk uit het einde van de negentiende eeuw in de provincie Groningen. Ook de vormgeving in Waterstaatsstijl en het gaaf gebleven 19e eeuwse interieur is waardevol.

Gebruik

Af en toe wordt er een speciale dienst gehouden.