Vaktaal

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Een versiering waarbij een vlak is opengewerkt door het uitzagen of uithakken van openingen.


Zie kerk:


Ajour

Ajour